Johanna Nabers biografie van Joan Melchior Kemper: eerst miskend, later invloedrijk

De productieve Johanna W.A. Naber (1859-1941) schreef onder meer negen biografieën en zeven bundels biografische schetsen. Bijna al haar hoofdfiguren waren vrouwen. Eén van de twee uitzonderingen was een levensbeschrijving van de Leidse hoogleraar en oud-patriot Joan Melchior Kemper, die een cruciale rol speelde bij het herstel van de onafhankelijkheid van ons land in 1813.

Johanna Naber was voor het schrijven van dit boek goed toegerust. Enkele jaren eerder had ze voor een prijsvraag van het prestigieuze Teylers Tweede Genootschap een politiek-historische studie over de periode van de inlijving bij Frankrijk en de vrijwording gepubliceerd. De studie werd met goud bekroond en had ook succes bij de lezers.

Zowel in haar politiek-historische studie als in de biografie legde Naber de nadruk op het essentiële verschil tussen Kemper en de veel bekendere Gijsbert Karel van Hogendorp. Ze beklemtoonde dat het Kempers grote verdienste was geweest dat hij Van Hogendorp in november 1813 voor een mislukking had behoed. Hij had voorkomen dat diens streven slechts in eenzijdig reactionaire richting werd ontwikkeld. Vooral met steun van zijn invloedrijke oud-patriotse vrienden in Amsterdam wist Kemper de prins van Oranje op 2 december 1813 over te halen een door hem opgestelde proclamatie uit te vaardigen. Daarmee nam de prins de soevereiniteit op zich, maar dan wel onder waarborging van een grondwet. Ook het aanvankelijk sceptische Amsterdam legde zich daardoor neer bij de komst van een Oranjebestuur en zo werd een chaotische situatie voorkomen.

Johanna Naber en Herman Colenbrander

Het getuigde van moed, dat Naber als historicus zonder academische opleiding durfde in te gaan tegen Herman Colenbrander, destijds de grote autoriteit van de geschiedschrijving over de Bataafs-Franse tijd. Voorafgaande aan de herdenking van honderd jaar onafhankelijkheid in 1913 had Colenbrander als het ware een campagne gevoerd om de rol van Kemper te relativeren. Weliswaar gaf Colenbrander toe dat Kemper een goede pen had gehad bij het schrijven van zijn proclamatie, maar Van Hogendorp had volgens hem steeds volledig de politieke regie gehouden. Dat beeld schetste hij ook in 1913 in zijn wat bloedeloze boek Inlijving en Opstand. Colenbrander leunde zwaar op Nabers studies, maar noemde haar boeken in het geheel niet. Alleen in een noot wees hij ‘mej. Naber’ op een ondergeschikt punt en dan ook nog onterecht op een zogenaamde onjuistheid in haar biografie van Kemper.

Door Colenbranders grotere prestige werd aan zijn middelmatige boek veel meer aandacht geschonken dan aan de grondiger studie van Naber, terwijl haar biografie van Kemper zelfs geheel in het vergeetboek terecht kwam. Pas zestig jaar later ontstond er grondige kritiek op de visie van Colenbrander, met name in een baanbrekende studie van Cor de Wit. Deze gaf  ruime aandacht aan de rol van Kemper en de Amsterdamse oud-patriotten in november-december 1813. Daarmee nam ook de belangstelling voor Nabers biografie van Kemper weer toe.

In dit opzicht werkte echter averechts dat er tegelijkertijd opnieuw belangstelling ontstond voor Naber als feministische schrijfster. Dat overschaduwde haar algemeen-historische werk.    Zo was Maria Grever in haar dissertatie, getiteld Johanna Naber en de vrouwenstem in geschiedenis (1994) afstandelijk en zelfs vrij negatief over Nabers biografie van Kemper.  

De aandacht voor deze biografie kreeg weer een stevige impuls door de herdenking van 200 jaar onafhankelijkheid in 2013. Zo kregen Kempers activiteiten het volle pond in een mooi boek van Wilfried Uitterhoeve over ‘de korte chaos in 1813’. Hij benadrukte dat Kempers zelfstandige optreden een langdurige chaos voorkomen had. ‘Juist in Amsterdam kon Kemper de zaak forceren. Hij bouwde mee aan een reusachtig voldongen feit,’ zo stelde Uitterhoeve. Hij verwees naar de biografie door Johanna Naber. Andere auteurs volgden en zo kreeg de honderd jaar oude biografie toch opnieuw invloed op de huidige geschiedschrijving.

eerdere columns

Uiterste beelden van Lodewijk Napoleon: “goede koning” of “loser”  

In 1808 verschenen in Amsterdam pamfletten met de tekst: ‘het achtste wereldwonder gaat naar den donder, het worde de woning van onzen lamme koning’....

Bij het overlijden van Dries van Agt. Necrologieën missen vaak biografische scherpte

Necrologieën missen vaak biografische scherpte. Zo hebben Peter de Waard (Volkskrant) en Sjoerd de Jong (NRC) er in de afgelopen week in columns op...

Koninklijke Bibliotheek verbergt onkunde achter internationale afspraken

De KB, onze nationale bibliotheek waar digitale, gedrukte en geschreven erfgoedcollecties van Nederland worden bewaard en waar onderzoeksprojecten worden uitgevoerd voor de bibliotheek- en...

Willem Ockerse: “een komeet aan het firmament, maar geen vaste ster”

Zijn biografe vergeleek hem met een komeet die korte tijd de hemel verlichtte. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) was een boeiende figuur, die in de...

Zijlstra en Witteveen: grenswerkers tussen wetenschap en politiek. Een dubbelbiografie?

Grenswerkers noemt Jan Middendorp de economen die vanuit de wetenschap veel invloed hebben op de politiek, de grens naar de politiek oversteken en daarna...

Biografische gegevens als basis voor een hedendaagse thriller

Onlangs publiceerde oud-minister Klaas de Vries een thriller, getiteld De geheimen van Blasio, alweer zijn vierde thriller op een rij. Het is geen historische...

Het is dus nee. Maar ja…

Waarom vernietigen literaire schrijvers vlak voor hun dood hun archief – tot groot verdriet van biografen? Ik denk dat Renate Dorrestein (1954-2018) het gevoelen...

De verwevenheid van het werk van Henriëtte Roland Holst met het biografische genre

De schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) behoorde aanvankelijk tot de uiterste linkervleugel van het politieke spectrum in ons land. Ze...

De biograaf en de Apocalyps

2023 is Waco-jaar in de Verenigde Staten. Het is dertig jaar geleden dat in deze stad een rampzalige belegering door de FBI plaatsvond van...

Slecht nieuws van het Data Liberation Front

Je bent iemand die denkt dat een biograaf in de toekomst wel een wetenschappelijk onderzoek naar je leven zal instellen. Want ondanks je geboorteland,...

Biografisch zicht op ‘de meest uitzonderlijke familie uit de Amerikaanse geschiedenis’

Een biografie kan grote invloed hebben op de reputatie van een staatsman. Dat is zeker opgegaan voor de tweede Amerikaanse president John Adams en...

Siegfried Kracauer over de troost van de biografie

'Er zal spoedig geen groot politicus, veldheer of diplomaat meer over zijn die nog zijn … monument moet krijgen,' schreef  de Duitse historicus Siegfried...
Jan Postma
Jan Postma
Jan Postma is econoom en historicus. Hij is een liefhebber van biografieën en promoveerde zelf in 2017 in Leiden op de de biografie van Alexander Gogel (1765-1821), de eerste bewindsman van Financiën van ons land.

Fijn als je dit artikel met anderen deelt:

Lees ook...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in