ANBI

Stichting Biografieportaal is sinds 10 april 2024 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling met cultuurstatus. Dit houdt in dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bij schenkingen aan Stichting Biografieportaal mogen donateurs in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5.000 die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen. U kunt eenmalig schenken, we kunnen uw steun hard gebruiken!

Gebruik het formulier "Periodieke gift in geld" van de belastingdienst als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

- Hier vindt u het beleidsplan van Stichting Biografieportaal
- Download hier het formulier Periodieke gift in geld
- Hier leest u meer over de Overeenkomst Periodieke Giften

Het bestuur van Stichting Biografieportaal bestaat uit:
Maarten Doorman: voorzitter
Marco Entrop: penningmeester
Connie Palmen: secretaris

Stichting Biografieportaal
KVK 92694861
RSIN 866143130
Rapenburg 19 c
1011 TT Amsterdam
info[@]biografieportaal.nl

NL 49 RABO 0377 5691 51 Rabobank Amsterdam ter attentie van Biografieportaal.