Essay

Napoleon. Een discussie zonder eind

De Nederlandse historicus Pieter Geyl (1887-1966) noemde ‘de grote verscheidenheid der interpretaties van Napoleon’ in Napoleon. Voor en tegen in de Franse geschiedschrijving ‘het historiografische probleem’. Voor de een was de Corsicaan een onverbeterlijke dwingeland, een verrader van de Franse Revolutie en de antichrist in eigen persoon. De ander...

Ruzie rond feministische biografie van Orwells echtgenote

Wifedom, de deels als fictie geschreven biografie van George Orwells eerste vrouw, Eileen O’Shaughnessy, kreeg aanvankelijk vooral positieve recensies, ook op dit portaal. Maar Anna Funder, de auteur van Wifedom – Mrs Orwell’s Invisible Life, krijgt nu kritiek en haar uitgever is inmiddels akkoord gegaan met het recht zetten...

Nederland houdt te weinig van Emants

Op 14 oktober 2023 is het de 100e sterfdag van de schrijver Marcellus Emants. Van een herdenking is echter geen sprake: geen exposities, artikelen in de media of herziene herdrukken van zijn werk. Van zijn rijke oeuvre zijn noch slechts enkele romans en novellen in druk leverbaar. Dat is...

Menno ter Braak en Klaus Mann, twee tegenpolen in het ‘emigrantencomplex’

Hun eerste kennismaking was open, collegiaal en vriendschappelijk, maar werd de verhouding tussen Klaus Mann en Menno ter Braak complex.

Biografie in de maak

Lodewijk Verduin schrijft de biografie van schrijver Nanne Tepper

Nanne Tepper (1962-2012) was dankzij zijn debuutroman De eeuwige jachtvelden in de jaren 90 een grote literaire belofte. Zijn volgende boeken waren minder succesvol. Droeg dit bij aan de  depressies die uiteindelijk tot zijn zelfgekozen dood leidden, zoals vaak wordt gedacht? ‘Het was eerder andersom.’ Neerlandicus Lodewijk Verduin (1994) leerde het werk van Nanne Tepper kennen toen hij als student ‘wild om zich heen las’. Verduin: ‘Daniël Rovers schreef in een lyrisch essay over zijn oeuvre...

Johan van Merriënboer schrijft de biografie van CDA-premier Ruud Lubbers

Het had zo mooi kunnen zijn. CDA-politicus Ruud Lubbers (1939-2018) zou de geschiedenisboeken in gaan als de no nonsense premier die Nederland met stevige hervormingen uit de recessie van de jaren tachtig hielp en die met een ‘Lubberiaanse’ formule voorkwam dat de kruisrakkettendiscussie Nederland spleet. Maar de ‘billenknijp-affaire’ in de nadagen van zijn loopbaan was een smet op zijn blazoen die bijdroeg aan de depressies aan het einde van zijn leven, stelt zijn biograaf Johan...

Interviews

George Harrison, vat vol tegenstrijdigheden. Nieuwe Beatle-biografie van Philip Norman

Tweeënveertig jaar geleden verscheen Shout!: The Beatles in their Generation van de hand van de toen 38-jarige Philip Norman, een Engelse journalist die het uitzonderlijke succesverhaal van de Beatles in een biografie vastlegde. Er werden meer dan een miljoen exemplaren van Shout!  verkocht. Norman schreef vervolgens een indrukwekkend biografisch...

Biograaf Bart Slijper over Elk woord ging ademhalen. Rusteloze Martinus Nijhoff woonde in zijn gedichten 

Elk woord ging ademhalen is de titel van de biografie van de dichter Martinus Nijhoff (1894-1953). Auteur Bart Slijper, intussen een gelouterd biograaf, heeft gepoogd deze magiër van de Nederlandse literatuur een gezicht te geven. Al eerder schreef hij de biografieën van collega-dichters J. C. Bloem en Willem Kloos,...

Biograaf Sjeng Scheijen schreef Gelukskind. Hans van Manen: een rolmodel van 91

Dat de danskunst een relatief klein publiek trekt, is Sjeng Scheijen (Maastricht, 1972), de biograaf van Hans van Manen, een raadsel. Zelf was hij na zijn eerste kennismaking verkocht. Voor hem is het niets meer en niets minder dan een totaalervaring. De dans liet hem nooit meer los. Hij...

Het Vergeten Joods Lyceum van Rotterdam

Wat begint met fake news, propaganda en uitsluiting, kan eindigen in deportatie en vernietiging. Dat illustreert het verhaal van het Joods Lyceum in Rotterdam, een school die slechts anderhalf jaar bestond, van oktober 1941 tot in mei 1943. Met het project Het Vergeten Lyceum wil historisch onderzoeker Anne Schram...

column

Willem Ockerse: “een komeet aan het firmament, maar geen vaste ster”

Zijn biografe vergeleek hem met een komeet die korte tijd de hemel verlichtte. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) was een boeiende figuur, die in de Bataafse Republiek een belangrijke politieke rol vervulde als de voornaamste ontwerper van onze eerste constitutie van 1798.  Tragisch is wel, dat hij goeddeels in de vergetelheid is geraakt. Dat werd dit jaar nog eens bevestigd, doordat het 225-jarig bestaan van zijn staatsstuk volledig werd genegeerd. Terwijl wel werd herdacht dat...

Zijlstra en Witteveen: grenswerkers tussen wetenschap en politiek. Een dubbelbiografie?

Grenswerkers noemt Jan Middendorp de economen die vanuit de wetenschap veel invloed hebben op de politiek, de grens naar de politiek oversteken en daarna in hun politieke handelen sterk de invloed blijven ondergaan van hun economische inzichten. Middendorp studeerde zelf geologie en economie en was in de jaren 2017-2021 kamerlid voor de VVD. In een studie waarop hij deze week aan de Vrije Universiteit promoveerde, staan twee prominente grenswerkers centraal, namelijk de christen-democraat Jelle...

DossierBritse koningshuis

Het Britse koningshuis en de biografie - we zouden het een Never Ending Story kunnen noemen. Prins Harry hing in Spare de vuile was van Buckingham Palace buiten - 19 jaar nadat zijn moeder dat tegenover Andrew Morton deed. Biografieportaal dook in zijn archief en verzamelde de belangrijkste artikelen.

Documentaire Turn every page onthult werkwijze van meesterbiograaf Robert Caro

Vijftig jaar lang werken aan één biografie? Het verhaal van Lyndon Johnson-biograaf Robert A. Caro spreekt tot ieders verbeelding. Een paar jaar geleden vertelde hij in zijn boekje Working al over zijn drijfveren en aanpak. Nu is er de documentaire Turn every page die ook zijn jarenlange samenwerking met redacteur Robert Gottlieb belicht. Wat is beter: het boek of de film? Al bijna vijftig jaar werkt Robert Caro aan de meerdelige biografie van de Amerikaanse president Lyndon Johnson....

De podcasts van biografieportaal

Ted Kennedy. A Life. Een interview met zijn biograaf John A. Farrell

In deze aflevering van Geschreven levens, de podcast van Biografieportaal, interviewt hoofdredacteur Eric Palmen John Aloysius Farrell over zijn biografie van Edward Moore Kennedy, getiteld Ted Kennedy. A Life.

De beste biografie van...

De beste biografie van 2022

Decembermaand – lijstjesmaand. De redactie van Biografieportaal sluit het jaar af met een terugblik op 2022. Wat was de mooiste biografie die de afgelopen...

een avond rond de schrijversbiografie