Zijlstra en Witteveen: grenswerkers tussen wetenschap en politiek. Een dubbelbiografie?

Grenswerkers noemt Jan Middendorp de economen die vanuit de wetenschap veel invloed hebben op de politiek, de grens naar de politiek oversteken en daarna in hun politieke handelen sterk de invloed blijven ondergaan van hun economische inzichten. Middendorp studeerde zelf geologie en economie en was in de jaren 2017-2021 kamerlid voor de VVD. In een studie waarop hij deze week aan de Vrije Universiteit promoveerde, staan twee prominente grenswerkers centraal, namelijk de christen-democraat Jelle Zijlstra en de liberaal Johan Witteveen.

Zij waren zeer vooraanstaande economen, die na de Tweede Wereldoorlog begonnen als wetenschapper. Ze werden al snel hoogleraar in de economie en gingen vervolgens belangrijke politieke functies vervullen. De auteur heeft Witteveen en Zijlstra als duo uitgekozen, omdat ze veel overeenkomsten vertoonden. Zo deelden ze tussen 1946 en 1948 na hun studie een werkkamer op de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Ook daarna hadden ze tot in de jaren tachtig vele raakpunten als hoogleraar economie, politicus en financieel-economische beleidsmaker. Interessant is, dat hoewel beide economen bij uitstek het stempel van vakeconoom droegen, zij toch al als hoogleraar ernaar streefden in voor het grote publiek begrijpelijke termen te spreken en te schrijven.

Minister van Financiën Witteveen en directeur van de Nederlands bank Zijlstra tijdens de opening van de Bankgirocentrale © Anefo (cc0)

Hun inzichten over economische politiek verschilden echter op tal van punten. Zo zag Witteveen veel meer in het gebruik van econometrische modellen bij de beleidsvoorbereiding dan Zijlstra. Aan de hand van het denken en doen van dit duo behandelt de auteur in zijn boek Grenswerk. Economen tussen wetenschap en politiek het eigenlijke centrale thema, namelijk de invloed van wetenschappelijke kennis, inzichten en ideeën op de economische politiek in het algemeen. Naast theoretische verhandelingen over dit onderwerp levert hij zoveel uitvoerige, biografische verhandelingen, dat de vraag zich opdringt of het boek ook niet als een dubbelbiografie kan worden gezien. Denken en doen, belangrijke aspecten van het leven van twee mensen worden immers in een vergelijkend perspectief beschreven. Voor andere aspecten van hun leven verwijst de auteur naar biografische geschriften, zoals de biografie van Jonne Harmsma van Zijlstra en de autobiografie, die Witteveen samen met Saskia Rosdorff heeft geschreven.

Toch presenteert de auteur zijn boek niet als een biografie. De biografische verhandelingen zijn wel talrijk en uitgebreid, maar staan wel geheel in dienst van het centrale thema. Over dat thema is Middendorp duidelijk. De economische inzichten van de beide economen hebben wel degelijk doorgewerkt in hun beleid. Hij noemt twee pregnante voorbeelden. Zijlstra voerde nieuwe regels voor het begrotingsbeleid in, die gebaseerd waren op zijn zienswijze dat dat handhaving van vaste kaders essentieel is en dat voortdurend ingrijpen niet gewenst is in de economische politiek. Daarentegen ontwierp Witteveen als activistische keynesiaanse politicus de wiebeltax, flexibele belastingtarieven konden als conjunctuurstabilisator dienen. Meer algemeen concludeert Middendorp uit de casus Zijlstra-Witteveen dat de politiek de onzekerheden, die zijn verbonden aan toepassing van wetenschappelijke kennis, niet mag negeren en dat grenswerk ook nu in dat opzicht een belangrijke functie kan vervullen.

Zoals gezegd presenteert de auteur zijn studie niet als een biografie. Toch is er de vraag naar het karakter van het boek als dubbelbiografie. Een belangrijk thema van de studie is welke rol grenswerk in de economisch-politieke ontwikkeling van de tweede helft van de vorige eeuw vervulde. Juist omdat grenswerk door personen wordt verricht, zijn de talrijke en uitvoerige biografische verhandelingen in deze studie essentieel. Denken en doen van Zijlstra en Witteveen worden in een vergelijkend perspectief geplaatst. Hoewel de schrijver de biografische verhandelingen geheel op het algemene thema heeft gericht en hij ze daarom tot enkele aspecten heeft beperkt, kunnen we mijns inziens toch wel zeggen dat het boek tevens een dubbelbiografie met een specifiek karakter in zich bergt.   

Grenswerk. Economen tussen wetenschap en politiek
Jan Middendorp
Boom
ISBN paperback 9789024456208
Verschenen in oktober 2023

Bestelinformatie
     

eerdere columns

Uiterste beelden van Lodewijk Napoleon: “goede koning” of “loser”  

In 1808 verschenen in Amsterdam pamfletten met de tekst: ‘het achtste wereldwonder gaat naar den donder, het worde de woning van onzen lamme koning’....

Bij het overlijden van Dries van Agt. Necrologieën missen vaak biografische scherpte

Necrologieën missen vaak biografische scherpte. Zo hebben Peter de Waard (Volkskrant) en Sjoerd de Jong (NRC) er in de afgelopen week in columns op...

Koninklijke Bibliotheek verbergt onkunde achter internationale afspraken

De KB, onze nationale bibliotheek waar digitale, gedrukte en geschreven erfgoedcollecties van Nederland worden bewaard en waar onderzoeksprojecten worden uitgevoerd voor de bibliotheek- en...

Willem Ockerse: “een komeet aan het firmament, maar geen vaste ster”

Zijn biografe vergeleek hem met een komeet die korte tijd de hemel verlichtte. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) was een boeiende figuur, die in de...

Biografische gegevens als basis voor een hedendaagse thriller

Onlangs publiceerde oud-minister Klaas de Vries een thriller, getiteld De geheimen van Blasio, alweer zijn vierde thriller op een rij. Het is geen historische...

Het is dus nee. Maar ja…

Waarom vernietigen literaire schrijvers vlak voor hun dood hun archief – tot groot verdriet van biografen? Ik denk dat Renate Dorrestein (1954-2018) het gevoelen...

De verwevenheid van het werk van Henriëtte Roland Holst met het biografische genre

De schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) behoorde aanvankelijk tot de uiterste linkervleugel van het politieke spectrum in ons land. Ze...

De biograaf en de Apocalyps

2023 is Waco-jaar in de Verenigde Staten. Het is dertig jaar geleden dat in deze stad een rampzalige belegering door de FBI plaatsvond van...

Slecht nieuws van het Data Liberation Front

Je bent iemand die denkt dat een biograaf in de toekomst wel een wetenschappelijk onderzoek naar je leven zal instellen. Want ondanks je geboorteland,...

Biografisch zicht op ‘de meest uitzonderlijke familie uit de Amerikaanse geschiedenis’

Een biografie kan grote invloed hebben op de reputatie van een staatsman. Dat is zeker opgegaan voor de tweede Amerikaanse president John Adams en...

Siegfried Kracauer over de troost van de biografie

'Er zal spoedig geen groot politicus, veldheer of diplomaat meer over zijn die nog zijn … monument moet krijgen,' schreef  de Duitse historicus Siegfried...

Reuring over schilderijen. Ook een biografisch thema

Er was onlangs veel ophef over het weghalen en voorlopig terughangen van een schilderij van Rein Dool, dat het bestuurscollege van de Leidse Universiteit...
Jan Postma
Jan Postma
Jan Postma is econoom en historicus. Hij is een liefhebber van biografieën en promoveerde zelf in 2017 in Leiden op de de biografie van Alexander Gogel (1765-1821), de eerste bewindsman van Financiën van ons land.

Fijn als je dit artikel met anderen deelt:

Lees ook...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in