Biografische gegevens als basis voor een hedendaagse thriller

Onlangs publiceerde oud-minister Klaas de Vries een thriller, getiteld De geheimen van Blasio, alweer zijn vierde thriller op een rij. Het is geen historische roman, waarbij het verhaal zich in het verleden afspeelt, en feitelijke gebeurtenissen en personen worden gecombineerd met fictieve elementen. De Vries heeft in zijn boek een aantal belangwekkende en boeiende historische gegevens uit een biografie genomen. Hij heeft  vervolgens zijn verbeelding laten werken en deze basis uit het verleden naar het heden geprojecteerd.

Het is de interessante biografie De stille diplomaat, Max van der Stoel, 1924-2011, door Anet Bleich in 2018 gepubliceerd, die door De Vries voor zijn thriller is gebruikt. In deze biografie komt een nogal raadselachtige periode in het leven van oud-minister Van der Stoel voor, waarin deze aan het hoofd stond van een geheime organisatie Operatiën en Inlichtingen (O&I). Deze vertoonde gelijkenis met de zgn. Gladio-organisaties in andere landen. In geval van een nieuwe bezetting van Nederland zou deze organisatie verzet moeten bieden.

Max van der Stoel
Bron: Nationaal archief © ANEFO (CC BY-SA 3.0 NL) (atr. 10)

Bleich had duidelijk moeite om deze episode te plaatsen in de levensloop van de oud-minister. Ze  noemde het vrij bizar dat de integere Van der Stoel zich leende voor zo’n niet-democratisch gelegitimeerde functie. Haar verklaring zocht ze in de ervaringen van Van der Stoel in de Tweede Wereldoorlog. In 1992 achtte premier Lubbers, tot grote teleurstelling van de oud-minister, de tijd gekomen om O&I op te doeken.

Op zijn beurt verhaalt De Vries in zijn recente thriller dat opnieuw een groep vooraanstaande burgers en militairen onder leiding van generaal b.d. Van der Harst samenwerkt in een geheime organisatie Blasio, met het doel de kracht van de Nederlandse defensie te verbeteren. Enkele personen met minder goede oogmerken proberen echter greep te krijgen op de organisatie, waarmee Blasio op gespannen voet zou komen te staan met de democratische rechtsorde.  

De thriller heeft een ingenieuze, maar nogal gecompliceerde plot. Oud-commissaris van politie Teun Banning komt de organisatie op het spoor, nadat zijn buurman Van der Harst onder mysterieuze omstandigheden is verongelukt. Er doen zich vervolgens allerlei verwikkelingen voor, die De Vries op levendige wijze weergeeft. Als insider weet De Vries de Haagse couleur locale en de politiek-bureaucratische verwikkelingen treffend te beschrijven. Ook in de hedendaagse thriller van De Vries besluit de zittende premier de organisatie op te heffen, waarbij hij concreet verwijst naar de gang van zaken zo’n dertig jaar geleden. Kortom, een intrigerende thriller, die ook nog eens belangstelling opwekt voor de interessante biografie die eraan ten grondslag ligt.

eerdere columns

Uiterste beelden van Lodewijk Napoleon: “goede koning” of “loser”  

In 1808 verschenen in Amsterdam pamfletten met de tekst: ‘het achtste wereldwonder gaat naar den donder, het worde de woning van onzen lamme koning’....

Bij het overlijden van Dries van Agt. Necrologieën missen vaak biografische scherpte

Necrologieën missen vaak biografische scherpte. Zo hebben Peter de Waard (Volkskrant) en Sjoerd de Jong (NRC) er in de afgelopen week in columns op...

Koninklijke Bibliotheek verbergt onkunde achter internationale afspraken

De KB, onze nationale bibliotheek waar digitale, gedrukte en geschreven erfgoedcollecties van Nederland worden bewaard en waar onderzoeksprojecten worden uitgevoerd voor de bibliotheek- en...

Willem Ockerse: “een komeet aan het firmament, maar geen vaste ster”

Zijn biografe vergeleek hem met een komeet die korte tijd de hemel verlichtte. Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) was een boeiende figuur, die in de...

Zijlstra en Witteveen: grenswerkers tussen wetenschap en politiek. Een dubbelbiografie?

Grenswerkers noemt Jan Middendorp de economen die vanuit de wetenschap veel invloed hebben op de politiek, de grens naar de politiek oversteken en daarna...

Het is dus nee. Maar ja…

Waarom vernietigen literaire schrijvers vlak voor hun dood hun archief – tot groot verdriet van biografen? Ik denk dat Renate Dorrestein (1954-2018) het gevoelen...

De verwevenheid van het werk van Henriëtte Roland Holst met het biografische genre

De schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) behoorde aanvankelijk tot de uiterste linkervleugel van het politieke spectrum in ons land. Ze...

De biograaf en de Apocalyps

2023 is Waco-jaar in de Verenigde Staten. Het is dertig jaar geleden dat in deze stad een rampzalige belegering door de FBI plaatsvond van...

Slecht nieuws van het Data Liberation Front

Je bent iemand die denkt dat een biograaf in de toekomst wel een wetenschappelijk onderzoek naar je leven zal instellen. Want ondanks je geboorteland,...

Biografisch zicht op ‘de meest uitzonderlijke familie uit de Amerikaanse geschiedenis’

Een biografie kan grote invloed hebben op de reputatie van een staatsman. Dat is zeker opgegaan voor de tweede Amerikaanse president John Adams en...

Siegfried Kracauer over de troost van de biografie

'Er zal spoedig geen groot politicus, veldheer of diplomaat meer over zijn die nog zijn … monument moet krijgen,' schreef  de Duitse historicus Siegfried...

Reuring over schilderijen. Ook een biografisch thema

Er was onlangs veel ophef over het weghalen en voorlopig terughangen van een schilderij van Rein Dool, dat het bestuurscollege van de Leidse Universiteit...
Jan Postma
Jan Postma
Jan Postma is econoom en historicus. Hij is een liefhebber van biografieën en promoveerde zelf in 2017 in Leiden op de de biografie van Alexander Gogel (1765-1821), de eerste bewindsman van Financiën van ons land.

Fijn als je dit artikel met anderen deelt:

Lees ook...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in