De groene zomeraflevering van Tijdschrift voor Biografie

Tijdschrift voor Biografie bracht zijn zomernummer uit. Dit staat in het teken van de plaats van ‘het groene’ in het leven van de ander. Aandacht voor volkstuintjeshouders, groene politici en tuinarchitecten.

Het openingsstuk van het themadeel staat online. Johan van Merriënboer brengt daarin Sicco Mansholt (1908-1995) voor het voetlicht, een invloedrijke figuur op landbouwgebied. Bij Mansholt, zo wordt wel beweerd, openbaarde zich pas later een ‘milieubewustzijn’ waardoor hij zich ten slotte keerde tegen verschijnselen als grootschaligheid en ruilverkaveling die hij zelf in het leven had geroepen. Van Merriënboer bespreekt de zin en onzin van deze voorstelling van zaken: De impact van Mansholt op natuur, landinrichting en milieu.

Ook online te lezen is het themastuk van Leo den Dulk. Van hem ligt momenteel de biografie van Mien Ruys vers in de boekwinkel, Zoeken naar de heldere lijn. Zijn artikel is op deze biografie gebaseerd: Mien Ruys, tuinarchitect 1904-1999.

Aan deze groene zomeraflevering werken verder mee: Yoeri Albrecht, Anne Mieke Backer, Berend Boudewijn, Lieke Beijlsmit, Chantal van Dam, Joos Droogleever Fortuijn, Marianne Grunell, John Jansen van Galen, Michiel van Kempen, Dennis Kersten, Yme Kuiper, Dik van der Meulen, Anne-Marie Mreijen, Willem den Ouden, Frank Saris, Willem van Toorn en Jette Westerbeek.

Klik hier voor meer informatie, de online artikelen of een abonnement.

DELEN