Gertjan Schutte schrijft de biografie van Groen van Prinsterer

Deze maand gaat aan de TU Kampen een nieuw project van start: er komt een wetenschappelijke biografie van Willem Groen van Prinsterer. Van deze veelzijdige negentiende-eeuwse politicus en denker is nog geen omvattende biografie verschenen. Het is de bedoeling dat deze in 2025 klaar is, vlak voor de 150e sterfdag van Groen, op 19 mei 2026.

De Stichting Biografie Groen van Prinsterer heeft hiertoe het initiatief genomen en verzamelt hiervoor fondsen. Voorzitter en voormalig CDA-burgemeester Jan Waaijer:

‘Groen was een bepalende figuur voor christelijk denken en politiek in de negentiende eeuw. Hij is bijna van hetzelfde statuur als Thorbecke en verdient daarom een omvattende biografie’.

Bestuurslid Koos Karssen legt ook de relatie met het heden:

‘Het verschijnen van een wetenschappelijke biografie over Groen van Prinsterer is zeer welkom nu de christendemocratie zich aan het heroriënteren is op haar houding ten opzichte van het liberalisme’.

Dit project wordt uitgevoerd aan de Theologische Universiteit Kampen, bij het Neo-Calvinism Research Institute. Dit instituut doet historisch onderzoek naar het neocalvinisme van de negentiende eeuw tot het heden. Directeur-hoogleraar George Harinck:

‘Groen is een bepalende figuur in de neocalvinistische stroming, denk alleen al aan zijn invloed op Kuyper’.

Dat er nu een wetenschappelijke biografie komt, noemt hij een ‘langgekoesterde wens’.

Gertjan Schutte gaat de komende vier jaar deze biografie schrijven. Hij is als historicus gespecialiseerd in de late achttiende eeuw, een periode van crisis en vernieuwing die grote invloed uitoefende op Groen: De vragen die Groen stelt over de protestantse identiteit van Nederland en zijn kritiek op de Franse Revolutie komen voort uit die periode. Schutte wil de veelzijdigheid van Groen benadrukken: Groen was parlementariër, een productief historicus en droeg hij bij aan het publiek debat. Ook zette hij zich als filantroop in voor de arme bevolking en was hij betrokken bij het verzet tegen slavernij. In de biografie moet de publieke loopbaan van Groen betrokken worden op zijn persoonlijke leven. Die link komt vooral tot stand door te kijken naar Groens uitgebreide correspondentie.

Gertjan Schutte

De komende jaren wil hij via blogs en korte filmpjes vertellen over dit onderzoek. Via deze link kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bron: The Neo-Calvinism Research Institute

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in