Nederlands-Brazilië onder het bewind van Johan Maurits van Nassau-Siegen, 1636-1644

Johan Maurits (1604-1679), bouwheer van het Mauritshuis, staat bekend als mecenas van kunst en architectuur. Over zijn optreden als koloniaal bestuurder in Brazilië is minder geschreven. Namens de West-Indische Compagnie was hij tussen 1636 en 1644 gouverneur-generaal van het noordoosten van het land. De ‘periode-Johan Maurits’ was van groot belang voor Nederlands-Brazilië, de WIC en de Nederlandse slavernijgeschiedenis.

Graaf en gouverneur zet Johan Maurits als bestuurder en opperbevelhebber van de WIC centraal en belicht zijn optreden in relatie tot de inwoners van de kolonie. Waarom leende Johan Maurits bijvoorbeeld geld uit aan Portugese suikerplanters die zich later tegen het Nederlandse bestuur keerden? En waarom gaf hij in 1642 bijna tienduizend gulden per maand uit aan eten voor zijn hofhouding? Op basis van nieuwe vragen en nieuwe bronnen wordt een cruciale periode in de Nederlandse koloniale geschiedenis belicht.

Auteur

Erik Odegard studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2018 zijn proefschrift over de carrières van Nederlandse koloniale gouverneurs verdedigde. Hij werkte bij de universiteiten in Leiden en Rotterdam, en als onderzoeker bij het Mauritshuis. In 2021 is Erik bij het IISG begonnen aan een door de NWO gefinancierd onderzoek naar de investeerders in Nederlands-Brazilië.

Bestellen bij

Graaf en gouverneur. Nederlands-Brazilié onder het bewind van Johan Maurtis van Nassau-Siegen
Erik Odegard
Paperback, 256 bladzijden, € 24,99
ISBN 9789462498822