Marx, Wagner, Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties

Marx, Wagner en Nietzsche ontwikkelden hun revolutionaire ideeën in de negentiende eeuw en hadden grote invloed op de periode daarna, een eeuw van extremen en politieke catastrofes.

Politicoloog Herfried Münkler brengt deze drie fascinerende figuren bij elkaar, wijst op hun overeenkomsten en verschillen en roept daarmee een heel tijdperk op dat vele aardverschuivingen kende: politiek, economisch en maatschappelijk, maar ook esthetisch en psychisch. Marx was uit op de revolutie van de sociaaleconomische verhoudingen, Wagner op culturele regeneratie en Nietzsche op de schepping van een nieuwe mens.

Münkler laat zien dat wij in onze tijd de ideeën van Marx, Wagner en Nietzsche opnieuw moeten interpreteren om ze tot ons te laten spreken. Genuanceerd, kritisch en helder werpt hij nieuw licht op drie grootmeesters wier ideeën kunnen dienen ‘als reflectieruimte voor de omslagen in de eenentwintigste eeuw’, met zijn nieuwe tendensen tot ongelijkheid en kritiek op het kapitalisme (Marx), de opkomst van nieuw nationalisme en antisemitisme (Wagner), en vragen over de plaats van het individu in een wereld beheerst door massamedia (Nietzsche).  

Over de auteur en vertaler

Herfried Münkler (1951) is een bekende Duitse politicoloog en veelgevraagd commentator over wereldpolitiek. Hij is emeritus hoogleraar politieke wetenschappen aan de Humboldt‑Universität zu Berlin. Veel van zijn boeken gelden als standaardwerken, zoals Machiavelli (2004) en Der Grosse Krieg (2013). Peter Claessens is classicus, filosoof, auteur en vertaler. Hij schreef uitgebreid over de filosofie en receptie van Friedrich Nietzsche.

Pers

‘Het lijkt schier onmogelijk, maar toch slaagt Münkler erin om tot de kern van de drie oeuvres door te dringen en ze daadwerkelijk met elkaar in dialoog te laten gaan. Dat is een grote prestatie, waarmee Münkler ook zijn eigen status als ‘wegbegeleider’ bevestigt.’ – Trouw

‘Een verrassend boeket van politiek-filosofische inzichten en historische details over drie onmogelijke heren met even onmogelijke ideeen.’ 
– Historisch Nieuwsblad

‘Herfried Munkler brengt Marx, Wagner en Nietzsche samen in verrassende analyses. Hij laat zien hoe hun revolutionaire ideeen tot stand kwamen en hoe die doorwerken in onze tijd.’ 
– Filosofie Magazine

Marx, Wagner, Nietzsche. Het tijdperk van de revoluties
Herfried Münkler
Boom
ISBN hardcover 9789024446179, 576 pagina’s, € 39,90
Verschenen in oktober 2022