De halfbroer van een Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’. Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917

G.J. Veerman / Uitgeverij Verloren / april 2023

Prof. Mr. Hendrik Lodewijk Drucker (1857-1917) leefde in een interessante tijd, een tijd waarin Nederland van een rurale maatschappij overging naar een dynamische, industriële samenleving.

Het was een tijd van erbarmelijke omstandigheden van hele groepen mensen, van opkomst van de politieke partijen, van spanningen binnen de liberalen en van antisemitisme.

Lodewijk Drucker had oog voor de noden van de arbeidende klassen en voor de verpauperde onderlaag van de bevolking. Hij was een aardige, wat verlegen, zachtmoedige, sociaal voelende, geestige en zeer intelligente man, scherpzinnig.

Reserveren bij

De halfbroer van een Dolle Mina of: de biografie van ‘een edel mensch’. Mr. Hendrik Lodewijk Drucker, 1857-1917
G.J. Veerman
Uitgeverij Verloren
ISBN paperback 9789464550481, 303 pagina’s, € 30,00
Verschijnt april 2023