Om recht en gerechtigheid. Paul Scholten (1875-1946). Een biografie

Jurist en hoogleraar Paul Scholten wordt gezien als de grootste Nederlandse rechtsgeleerde van de vorige eeuw. Zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding zijn in juridische kring nog steeds onderwerp van gesprek. Scholten was ook een begenadigd organisator, die onder andere de Rechtshogeschool in Batavia opzette (nu deel van de Universitas Indonesia). Zijn rechtsgevoel bracht hem in oorlogstijd tot een onverbiddelijke verzetshouding tegenover de bezetter; hij inspireerde veel van zijn leerlingen die na de oorlog een rol speelden bij de wederopbouw.

Auteur

Rogier Chorus studeerde rechten in Leiden. Hij bewoog zich in zijn loopbaan op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven, schreef artikelen over internationaal ondernemen en bracht in 2019 een biografie (tevens proefschrift) uit over zijn vader, de Leidse psycholoog Alfons Chorus.

Lees hier de recensie op Biografieportaal.

Bestel bij

Om recht en gerechtigheid. Paul Scholten (1875-1946). Een biografie
Rogier Chorus
Walburg Pers
ISBN paperback 9789462499805, 376 pagina’s, € 29,99
Verschijnt december 2022