Grenswerk. Economen tussen wetenschap en politiek

Jan Middendorp / Boom / september 2023

Hoe de wetenschap en haar beoefenaars het verschil kunnen maken in de economische politiek

Politici kunnen niet zomaar alles doen wat zij de Nederlandse kiezer beloven. Zij worden in hun ambities beperkt door Europese regelgeving, maar ook door op wetenschap gebaseerde adviezen van planbureaus. Toch zijn het nog altijd personen en hun ideeën die het verschil maken in de politiek. Dit samenspel tussen wetenschap en politiek speelt een grote rol in het denken en doen van twee vooraanstaande Nederlandse economen.

Jelle Zijlstra en Johannes Witteveen botsten als ministers van Financiën en monetaire beleidsmakers in de tweede helft van de vorige eeuw over begrotingsbeleid, geldpolitiek en de waarde van economische modellen en theorie in onze democratie. Voormalig Tweede Kamerlid en econoom Jan Middendorp laat zien dat hun beleid, zoals de Zijlstra-norm en Witteveens wiebeltax, verklaard kan worden uit de wetenschappelijke tradities waaruit zij beiden voortkwamen. Wetenschap was ook bepalend voor hun omgang met economische modellen en de keynesiaanse revolutie in Nederland.

In Grenswerk. Economen tussen wetenschap en politiek maakt Middendorp duidelijk dat naast consensus en ideologie ook kennis, inzicht en vooral een scherpe blik op onzekerheden in de echte wereld, cruciaal zijn om tot een juiste economische politiek te komen.

Auteur

Jan Middendorp (1975) studeerde geologie en economie. Hij werkte als bankier in Engeland, Nederland en India en was lid van de Tweede Kamer, waar hij voor de VVD woordvoerder was op onder meer digitalisering. In 2021 werd hij verkozen tot IT-politicus van het jaar 2020. Hij publiceerde eerder over digitalisering & democratie, innovatie en begrotingsnormen.

Lees ook de column van Jan Postma over Grenswerk.

Grenswerk. Economen tussen wetenschap en politiek
Jan Middendorp
ISBN paperback 9789024456208, 376 pagina’s, € 29,99
Verschenen in september 2023