De kleine man met het grote beginsel. Jan Stoffel (1851-1921) en de sociale kwestie

Paul Holthuis / Walburg pers / mei 2023

In de negentiende eeuw vestigt de Zaanse houtzager Pieter Stoffel zich in Deventer. Zijn zoons bouwen de houtfirma uit tot een florerend, sociaal familiebedrijf. ‘Bij Stoffel kun je oud worden,’ zegt men. Zoon Jan, de hoofdpersoon van dit boek, ontwikkelt zich tot een gedreven maatschappijcriticus. Het doopsgezinde geloof vormt zijn baken, inspiratie ontleent hij aan de ideeën van econoom Henry George, industrieel Michael Flürscheim en socioloog Franz Oppenheimer. Met alle drie raakt hij bevriend. Het onrecht in de samenleving wil hij bestrijden met landnationalisatie, de onteigening van particulier grondbezit. Zijn vele artikelen, brochures en boeken leveren hem intensievere contacten in Duitsland en Engeland op, waar hij in 1906 verschijnt voor een parlementaire enquêtecommissie. Hij gaat de politiek in, zet zich in voor het kiesrecht van man en vrouw en belandt in 1897 in de Tweede Kamer. Maar voor de liberalen is hij te socialistisch, voor de socialisten te liberaal.

Auteur

Paul Holthuis was docent geschiedenis en lerarenopleider aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef diverse boeken en artikelen over Deventer en Groningen, waaronder Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer, militair, economisch, demografisch, 1578-1648.

Bestelinformatie

De kleine man met het grote beginsel. Jan Stoffel (1851-1921) en de sociale kwestie
Paul Holthuis
Walburg Pers
ISBN paperback 9789464560329, 248 pagina’s
Ook beschikbaar als e-pub
Verschenen in mei 2023