Cornélia Noordwal. De vergeten romans van een Haagse schrijver

Wim Tigges / Uitgeverij Verloren / januari 2023

Cornélie Noordwal (Den Haag, 1869-Parijs, 1928) was ooit een van de meest gelezen vrouwelijke auteurs, maar na haar dood zijn haar voordien nog regelmatig herdrukte romans vrijwel volledig in de vergetelheid geraakt. Dit boek wil een beeld schetsen van de ontwikkeling van haar carrière als auteur, waarbij de schrijfster zelf aan het woord komt, middels citaten uit haar werk. Ook haar recensenten worden aan het woord gelaten, en haar stijl wordt vergeleken met die van schrijvers als Louis Couperus en Charles Dickens. Noordwals boeken geven niet alleen boeiende en vaak humoristische inkijkjes in het dagelijkse (Haagse) stadsleven van haar tijd, maar ook in wat lezers en lezeressen indertijd interessant vonden om te lezen. Ter verheldering van de historische context wordt nader ingegaan op thema’s die in haar boeken veel aandacht krijgen, zoals haar sociale bewogenheid, haar betrokkenheid bij het leven van kinderen, en van werkende vrouwen zoals dienstbodes, winkeljuffrouwen en onderwijzeressen, haar verzet tegen het standsbesef, en, als joodse, tegen het laatnegentiende-eeuwse antisemitisme.

Auteur

Wim Tigges is oud-universitair docent middeleeuwse en moderne letterkunde, en thans nog werkzaam als gastmedewerker bij het onderzoeksinstituut LUCAS van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen.

Bestellen bij

Cornélia Noordwal. De vergeten romans van een Haagse schrijver
Wim Tigges
Uitgeverij Verloren
ISBN paperback 9789464550429, 192 pagia’s, € 20,00