Hijlco J.Th. Span

1 artikelen
Hijlco J.Th. Span ( 1924) is civiel ingenieur. Hij bekleedde diverse functies bij overheid en bedrijfsleven op het vakgebied van de wegbouwkunde. Zo is hij emeritus hoogleraar wegbouwkunde aan de T.U. Delft. Zijn belangstelling voor Mata Hari komt mede voort uit het feit dat zijn moeder Jeannette Zelle ( 1896-1966) een verre achternicht van haar was.

Mata Hari, de spionne ontrafeld

Jan Brokken heeft met Mata Hari. De ware en de legende, na jaren van bronnenstudie, een literaire prestatie geleverd. Een belangrijke rol daarin speelt...