De Kesslers. Een familiegeschiedenis van olie en staal

Jeroen Koch / Boom Uitgevers / oktober 2023

Meeslepende familiegeschiedenis op de breukvlakken van Nederland, Indië en Europa

De familie Kessler bracht de grondleggers voort van twee van de grootste Nederlandse ondernemingen: Koninklijke Shell en Hoogovens. Daarmee stond ze aan de basis van een nieuwe wereld, gebouwd op olie en staal. In Nederlands-Indië hoopten de Kesslers rijk te worden, maar hun plannen voor plantages en andere ondernemingen liepen op niets uit en eindigden steevast in ruzie. Dit veranderde toen pater familias August Kessler in 1892 op Sumatra de eerste petroleum voor de Koninklijke aanboorde.

Nouveaux riches

Na zijn vroege dood in 1900 was het aan de inmiddels vermogende weduwe Margo Kessler-de Lange om de kinderen op te voeden, niet in Indië, maar in Nederland. Hun zonen ontwikkelden zich tot nuttige burgers en hun dochters huwden veelbelovende echtgenoten, zoals de toonaangevende pedagoog Philip Kohnstamm en de natuurkundige Aad Fokker, collega van Einstein en Lorentz. De nouveaux riches vestigden een ware dynastie.

Drie generaties Kessler

In De Kesslers vertelt Jeroen Koch de fascinerende familiesaga van drie generaties Kessler. Het is een verhaal over Nederlandse burgerlijke cultuur in Azië en Europa: over ondernemerschap en beschavingsmissie, gezinsleven en opvoeding, kunst en sport, wetenschap en rechtsstaat, maar ook over oliewinning en westerse overheersing.

Over de auteur

Jeroen Koch is historicus, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is de auteur van de veelbesproken en -geprezen biografieën van Abraham Kuyper en koning Willem I, en van Oranje in revolutie en oorlog (2018).

De Kesslers. Een familiegeschiedenis in olie en staal
Jeroen Koch
ISBN hardcover 9789024427055, 496 bladzijdes, geïllustreerd, € 34,90
Verschenen in oktober 2023