geschiedenis

Bert Röling

Bert Röling. Tegen de keer

“We’ll give them a fair trial and then hang them,” las hij op weg naar Tokio. Bert Röling maakte tussen 1946 en 1948 deel uit van het IMTFE, het International Military Tribunal for the...
Melchert Schuurman

Melchert Schuurman en de zonde der vaderen

Melchert Schuurman was een “gevoelsfascist”, iemand die niet zozeer door rationele overwegingen nationaalsocialist werd, maar eerder ontvankelijk was voor de romantiek van bloed en bodem, vaandels en banieren, volk en vaderland. Schuurman droeg zijn...
Biografie van Jezus

Biografie van Jezus van Nazaret

Reza Aslan (historicus en bestsellerauteur) begint zijn biografie over Jezus met een citaat uit Matteüs 10:34: ‘’Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen, maar het zwaard.’ Als Iraanse vluchtelingen...
Huib van Mook

Huib van Mook en de droom van Indonesië

Huib van Mook (1894-1965), “onze” laatste officieuze gouverneur-generaal in Nederlands-Indië, was een exponent van de ethische politiek, zoals die in het kabinet-Kuypers rond de eeuwwisseling gestalte kreeg. De kolonie werd niet langer als wingewest...
Josephine Bonaparte

Joséphine Bonaparte vond zichzelf uit

Alexandre de Beauharnais voelde zich met de Creoolse in de aap gelogeerd. Hij verwachtte een wildebras die haar gebrek aan opvoeding zou compenseren door een exotische natuurlijkheid. Hij zag een onnozel wicht dat, getuige...
Henk Compagne

Henk Kompagne en zijn kleine oorlog

Het verhaal van Henk Kompagne is een verhaal uit duizenden, 11.000 om precies te zijn, want zoveel niet-Joodse Nederlanders zijn tijdens de Bezetting in concentratiekampen geïnterneerd geweest. Elk van die verhalen maakt iets duidelijk...
Christoffel Plantijn

Christoffel Plantijn, de polyglot

Christoffel Plantijn was een wees in een verweesde samenleving. Het gezag van de moederkerk werd alom in Europa fundamenteel ter discussie gesteld toen hij – dertig jaar oud – een bestaan als uitgever in...
Willem Drees

Willem Drees. Biografie van een tijdperk

‘Voor een minister-president was hij ongewoon gewoon en opvallend onopvallend’. Een treffende typering van Willem Drees door auteurs Hans Daalder en Jelle Gaemers, halverwege dit vuistdikke slotdeel van hun vijfdelige Dreesbiografie. Deze typering roept de...
Loe de Jong

Loe de Jong, de helft van iemand anders

“De Jong lijkt in een staat van gestolde rouw te hebben geleefd,” concludeert Boudewijn Smits in zijn monumentale biografie van de geschiedschrijver die Nederland een beeld op de Tweede Wereldoorlog schonk waarmee het met...
Willem Schermerhorn

Willem Schermerhorn en het echec

“Politiek gesproken was Schermerhorn uit het niets gekomen, politiek gesproken verdween hij ook weer in het niets,” concludeert Herman Langeveld in de epiloog van zijn lijvige biografie De man die in de put sprong....
Juliana in de oorlog

Juliana en de bezettingsjaren

Met Juliana’s vergeten oorlog zet Jolande Withuis in iets meer dan honderd pagina’s een beeld recht dat door de oprichter van haar huidige werkgever – het NIOD – in de wereld is geholpen. Met...
Willem I

Willem I: Een dolende prins, een arbeidzame koning

In de afscheidsrede die ze op 29 april 2013 houdt ter gelegenheid van haar troonsafstand, benoemt koningen Beatrix de grote betekenis die prins Claus voor haar en haar zonen had. ‘Onze zonen heeft hij...