No menu items!
No menu items!

Disclaimer

Biografieportaal accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden; Biografieportaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Biografieportaal heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op te site te zien is, te achterhalen. Vanwege onze beperkte financiële middelen publiceren we in de regel alleen afbeeldingen uit het publiek domein of beelden met een geschikte creative commons licentie. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel u geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik, verzoeken wij contact met ons op te nemen, info@biografieportaal.nl.