het digitale platform voor de biografie in Nederland

Registreer u met uw email-adres en kies een wachtwoord
Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief van Biografieportaal.nl

24 oktober: programma rond Vasalis in Spui25

Op maandagmiddag 24 oktober vindt in Spui25 te Amsterdam het programma M. Vasalis is niet dood! plaats. Vasalis (1909-1998) is een van de meest geliefde dichters uit de twintigste eeuw. Haar werk blijft in druk en in 2011 verscheen een goed ontvangen biografie. Tijdens M. Vasalis is niet dood! gaan liefhebbers en kenners van Vasalis’ poëzie met elkaar in gesprek over wat haar zo goed maakt en waarom haar vaak schijnbaar eenvoudige gedichten nog steeds mensen raken.

M. Vasalis publiceerde tijdens haar leven slechts drie bundels: Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954). Gedichten als ‘Afsluitdijk’ of ‘De idioot in het bad’ zijn bekend, maar Vasalis heeft nog veel meer geschreven. Met Simone Atangana Bekono, Maria Barnas, Maaike Meijer (de biografe van Vasalis) en een student Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam gaan zij over het rijke oeuvre van Vasalis in gesprek.

De Nederlandstalige literatuur is notoir goed in het vergeten van haar overleden schrijvers. Hun werk wordt niet echt meer gelezen en verdwijnt al snel uit druk, misschien op dat ene belangrijke boek na. Dat creëert ten onrechte het beeld dat de Nederlandse literatuurgeschiedenis de hedendaagse lezer weinig te bieden heeft. In de vierdelige serie De auteur is niet dood! willen Jesse van Amelsvoort en Aafje de Roest dat beeld kantelen. Dat doen zij door met vier gasten te bespreken wat het werk van telkens één schrijver of dichter uit het Nederlandse taalgebied voor hen betekent. Waarom moeten wij dit werk in de 21ste eeuw blijven lezen? Wat is er zo mooi aan?

Aanmelden

Het programma vindt plaats bij Spui25 op maandagmiddag 24 oktober van 17:00 tot 18:30 uur. U kunt zich opgeven voor deze middag via deze link.